SIKKERHET I HØYDEN

Det er obligatorisk for alle som skal utføre arbeid i høyden, dvs over 2 meter over eller under bakken, å sikre seg mot fall.

Ved arbeid i høyden skal kollektive sikringstiltak, for eksempel rekkverk, prioriteres. Er dette ikke mulig, må personlig verneutstyr brukes. Med personlig verneutstyr (PVU) menes fallsikringsutstyr, hjelmer, hørselsvern og vernebriller.

Arbeidsgiver har ansvar for å gjøre risikovurderinger, gi nødvendig opplæring og stille med riktig og godkjent utstyr.

Arbeidstaker har ansvar for å gjøre seg kjent med utstyret før bruk og følge instrukser fra arbeidsgiver.

 

Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17  finner du her

Forskrift om personlig verneutstyr finner du her

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning finner du her

 

Her finner du vårt utvalg av personlig verneutstyr

 

Gjennom vår partner IGLO Mano AS tilbyr vi jevnlig kurs i grunnleggende fallsikring.

Se mer om tilbudet her og følg med på deres kurskalender,

eller send en e-post til kurs@iglomano.no for et skreddersydd tilbud.