SALGSBETINGELSER

GARANTI:
Proff Reol AS har generelt inntil 2 års garanti på material- og fabrikasjonsfeil. Noen produkter har inntil 5 års garanti. Reservedeler besørges av Proff Reol AS.

RETUR / RETURRETT:
For å sikre kjøper trygghet på varer man ikke har kunnet se/prøve, gjelder 8 dagers returrett på varer som ikke oppfyller kundens forventninger med utgangspunkt i katalog / hjemmeside.
Retur skal alltid forhåndsavtales. Det kreves at varene er godt og forsvarlig emballert.

PRISER:
Alle priser er oppgitt eksklusiv frakt og merverdiavgift.
Proff Reol AS tar forbehold om evt. prisendringer dersom det oppstår endringer fra leverandører, valuta, tollsatser, avgifter el.l.
Proff Reol AS tar forbehold om evt. trykkfeil i katalogen.

BETALINGSBETINGELSER:
Etter levering sender Proff Reol AS faktura med forfall pr. 15 dager – hvis ikke annet er avtalt på forhånd.
Ved for sen betaling beregnes morarenter i henhold til norsk lov.
Proff Reol AS forbeholder seg retten til å foreta en kredittsjekk.
Det tas forbehold om salgspant i henhold til pantelovens § 3-14 og § 3-22, inntil varen er betalt i sin helhet.

LEVERING:
Lagervare ekspederes innen 2 virkedager. Transporttid tilkommer.
Varene er forsikret gjennom vår transportør ved forsendelse. Dersom det benyttes egen transport / transportør, må kunden selv forsikre varene.
Evt. hindring for levering, så som krig, streik eller annen force majeure som er utenfor Proff Reol AS sin kontroll, berettiger til forlengelse av leveringstid.

BESTILLING:
Bestilling kan gjøres på telefon: 45 48 18 00, gjennom nettbutikk: www.proffreol.no/bedrift eller ved å sende epost til: post@proffreol.no