SKAP

Våre helsveisede stålskap i stål er av meget god kvalitet. De kan benyttes både på kontor, på lager, i verkstedet – ja over alt hvor det er behov for oppbevaring.