VERKTØYSIKRING

Riktig fallsikrings- og verktøysikringsutstyr gjør arbeid i høyden tryggere og mer effektivt. Altfor mange ulykker skyldes fall fra høyder og verktøy som faller ned, og det er en stor og viktig oppgave å sikre personell og verktøy som befinner seg i høyden.